Contact

Telefoon
maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur
06-37337062

Gezondheidscentrum Limmen
Zonnedauw 2, 1906 HA Limmen

E-mail: info@debloei.nl
www.debloei.nl

Website

E-mail: info@debloei.nl
www.debloei.nl

GC Limmen

Gezondheidscentrum Limmen
Zonnedauw 2
1906 HA LIMMEN

Routebeschrijving
Gespecialiseerd in zwangeren, jeugd en gezin
De Bloei Diëtistenpraktijk is gespecialiseerd in voeding in de periode vóór, tijdens en na de zwangerschap en voor (jonge) kinderen, jongeren en het gezin. Kinderen zijn puur en eerlijk in hun eetgedrag. Eten moet voor hen ‘gewoon’ lekker en leuk zijn. Tegelijkertijd is goede voeding voor hen ontzettend belangrijk voor hun groei en ontwikkeling. Dat maakt dat zij afgestemde dieetadviezen nodig hebben. Bij het geven van onze adviezen en begeleiding hebben wij veel aandacht voor omgaan met eten, leren proeven en leren keuzes te maken. Plezier in eten is daarbij het uitgangspunt.

Soms is het plezier in eten al verdwenen, wanneer er sprake is van voeding- en eetproblemen, buikklachten, voedselovergevoeligheid, of problemen in de groei en het gewicht. Denk ook aan slikproblemen, strijd aan tafel en eetstoornissen als anorexia. Ook dan geven wij advies, begeleiding en ondersteuning. In de eerste plaats aan het kind, maar indien nodig ook de ouders.

Voor de behandeling van eetstoornissen wordt er binnen onze praktijk ook begeleiding gegeven aan jongvolwassenen.

Omdat wij veel van onze adviezen geven aan zwangeren, kinderen en jongeren met een medische achtergrond, werken wij intensief samen met verschillende disciplines op het gebied van kind, jeugd en gezin.

Afspraak maken

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u bellen, e-mailen of klik hier om het contactformulier invullen

Tarieven

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedere verzekerde heeft recht op 3 uur dieetadvies (4-8 behandelingen) per jaar, dit wordt volledig vergoed.

Daarnaast is er extra vergoeding mogelijk vanuit uw aanvullende verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden.

Trajecten

Naast onze individuele begeleiding bieden we tevens behandelingen aan gecombineerd met andere zorgverleners om vanuit meerdere invalshoeken ondersteuning te kunnen bieden.

Leefstijlprogramma Vet Cool
Vet Cool is een leefstijlprogramma voor kinderen van 2 t/m 18 jaar met (beginnend) overgewicht of obesitas, waarbij ook de ouders/verzorgers intensief worden betrokken.
Cibus Eetteam voor Kind en Jeugd
CIBUS Eetteam voor Kind en Jeugd is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgprofessionals voor kinderen van 0 t/m 18 jaar met eetproblemen.

Popi Poep- en plasproblemen bij Kind en Jeugd
Popi is een samenwerkingsverband tussen verschillende zorgprofessionals voor kinderen van 0 t/m 18 jaar met poep- en plasproblemen

Meer informatie


Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:

www.debloei.nl


Het team

Alle kinderdiëtisten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, het Netwerk van Eerstelijns Kinderdiëtisten en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Deze kwaliteitsregistratie geeft aan dat de kinderdiëtist voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg) en beschikt over actuele kennis en ervaring. Zo weet u dat wij voldoen aan de eisen van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.